» Procenträkning


Välj om du vill hitta A, B eller X och sätt in den andra två värden!

A är X% av B


$$X\% = \frac {A}{B} \times 100$$B är X% större / mindre än A


$$X\% = \frac {B - A}{A} \times 100$$