» Omvandling av bråk till decimaltal

Det fungerar också tvärtom.=