» Ska jag köpa eller hyra?

Hyresövertagande


Månatlig hyresbetalning
Förväntad årlig hyreshöjning
 %
Initiala uthyrningskostnader (mäklaravgift, hyresinsats etc.)

Övertagande genom köp


Egendomens inköpspris
Handpenning
Lånebelopp
Lånetiden
 år
Årlig räntesats
 %
Lånekostnader (kontraktsavgift, notarieavgift, tullavgifter etc.)
Årlig värdering av fastighet
 %

Andra övertaganden


Årlig räntesats/
Förväntad årlig avkastning
 %
Antal år (N) Du planerar att använda den här fastigheten
 år

 

Resultat


Uthyrning

Köp av fastighet (med lån)

Fastighetspris efter värdering
-
Återstående lånebalans efter N år
-
Framtida värde av insats / kvarvarande eget kapital
Månadsbetalning det första året
Totalt antal betalningar under N år

Totalt Nettoflöde
Fördel med köp av fastighet
 
Hyreskvot
 
Obs! Sparandet förknippas alltid med risk som gör att avkastningen varierar. Räknaren är inte en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd. Placeringens slutliga avkastning påverkas av eventuella kostnader och skatt, som inte beaktas i kalkylen. På basis av räknaren kan man inte tillförlitligt förutspå den framtida avkastnings- eller värdeutvecklingen.