» Konvertera decimal till binär

Det fungerar också tvärtom.


Decimala talsystemet (positivt) (max. 65 536)

=

Binära talsystemet
Hexadecimala talsystemet

 

Talsystem


Binära talsystemet är grundat på talbasen 2 och utnyttjar endast två siffror, vanligen 0 och 1.

Decimala talsystemet (tiosystemet) är ett positionssystem med talbasen tio (10 i det decimala systemet) och skrivs med siffrorna 0–9.

Hexadecimala talsystemet (sedecimala) är ett talsystem med basen 16.

\begin{align} 110_{2} &= 1\times2^{2}+1\times2^{1}+0\times2^{0}=6_{10} \\ \\ 6_{10} &= 110_{2}:\\ \end{align}
 6 / 2 = 3, resten 0, (LSB - Least Significant Byte)
 3 / 2 = 1, resten 1
 1 / 2 = 0, resten 1, (MSB - Most Significant Byte)


Decimala talsystemet (positivt) Binära talsystemet
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
16 10000
32 100000
64 1000000
128 10000000
256 100000000