» Kalkylator för obligationsavkastning (YTM)

Indata


Nuvarande obligationspris
Obligationens nominella värde
Kupongränta för obligationer (%/år)
%
År till förfallodatum

Resultat


Avkastning fram till förfallodatum
%

 

Obs! Sparandet förknippas alltid med risk som gör att avkastningen varierar. Räknaren är inte en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd. Placeringens slutliga avkastning påverkas av eventuella kostnader och skatt, som inte beaktas i kalkylen. På basis av räknaren kan man inte tillförlitligt förutspå den framtida avkastnings- eller värdeutvecklingen.