» P/E-talet (price-earnings)

Indata


Aktuell aktiekurs:
Vinst per aktie (EPS):

Beräkna vinst per aktie (EPS)


Nettoresultatet:
Genomsnittligt antal utestående aktier:

Resultat


Förhållande pris/intäkt: