» Nettonuvärde (NPV) och Lönsamhetsindex (PI)

IndataDiskonteringsränta  %
Period  år

År Inflöde Initial investering/
Utflöde
Nettokassaflöde Diskonterade kassaflöden

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  Totalt Inflöde Totalt Utflöde Totalt Nettoflöde

Totalt

Resultat


Nettonuvärde (NPV)
Lönsamhetsindex (PI - Profitability Index)


\begin{align} NPV &=-C_{0}+\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}\\ \\ PI &=\frac{\sum_{i=1}^{t}\frac {C_{i}}{(1+r)^{i}}}{C_{0}}\\ \end{align}


Rotate device!