» Förväntad kapitalavkastning (Gordon-modellen)


 %
 %

 

\begin{align} P &=\frac{D_{0}\times (1+g)}{r-g}\\ \end{align}Obs! Sparandet förknippas alltid med risk som gör att avkastningen varierar. Räknaren är inte en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd. Placeringens slutliga avkastning påverkas av eventuella kostnader och skatt, som inte beaktas i kalkylen. På basis av räknaren kan man inte tillförlitligt förutspå den framtida avkastnings- eller värdeutvecklingen.