» Body Mass Index

Indata


Längd
Vikt

Resultat


Body Mass Index (BMI)

 

KategoriBMI
Svår undervikt< 16
Undervikt16 - 18.5
Idealvikt18.6 - 25
Övervikt25.1 - 30
Kraftig fetma30.1 - 35
Svår fetma35.1 - 40
Sjuklig fetma> 40.1