» Tid, hastighet och avstånd

Indata


 timme
 minut
 sekund 

Hastighet


$$v=\frac {s}{t}$$