» Internränta (IRR)

IndataAntal kassaflöden

Tidshorisont (år) Inflöde Initial investering/
Utflöde
Nettokassaflöde
  Totalt Inflöde Totalt Utflöde Totalt Nettoflöde
Totalt

Resultat


Internal Rate of Return (IRR)  %


$$NPV \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sum_{i=0}^{t}\frac {C_{i}}{(1+IRR)^{i}}\mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}0$$


Rotate device!